Verwijzing en afspraken

U kunt door uw huisarts, consultatiebureau-arts of een specialist ( bijvoorbeeld een KNO-arts, een kinderarts, een neuroloog een tandarts, een orthodontist ) worden verwezen voor logopedisch onderzoek en behandeling. U krijgt hiervoor een verwijsbrief van uw arts, die u bij uw eerste bezoek aan de logopediste meebrengt.

Zorgverzekeraars:

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten wat inhoudt dat logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket. Bij sommige zorgverzekeraars kan er sprake zijn van een gedeeltelijke eigen bijdrage, afhankelijk van de door u afgesloten polis. Informeer voor de zekerheid bij uw ziektekostenverzekering naar de vergoeding van logopedische behandeling. Er wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De tarieven voor 2024 zijn conform de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wat te doen bij verhindering:

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Te laat of niet afgemelde afspraken zullen in rekening worden gebracht. Het tarief bedraagt 100% van het behandeltarief. Deze kosten komen voor uw eigen rekening en kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar ( verzuimtarief ).