Behandelgebieden:

Wij behandelen stoornissen op het gebied van:

Gehoor: Ga naar bron

- Auditieve verwerkingsproblemen
- Revalidatie na een cochleair implantaat
- Slechthorendheid en doofheid ( luistertraining en 'liplezen')

Adem en stem: Ga naar bron

- Foutieve spreekadem
- Hyperventilatie
- Keelklachten bij intensief stemgebruik ( globussensaties )
- Heesheid
- Stembandverlamming
- Stemproblemen bij kanker
- Genderdysforie ( logopedie voor transgenderpersonen; transvrouwen, transmannen, non-binaire personen )
- Adem problemen bij inspanning ( inspanningsgebonden benauwdheid )

Spraak: Ga naar bron

- Dysartrie
- Nasaliteitsstoornissen ( bv. bij schisis )
- Slissen en lispelen
- Verbale apraxie
- verbale ontwikkelingsdyspraxie
- Vertraagde spraakontwikkeling
- Vloeiendheidsstoornissen ( stotteren )
- spraakproblemen bij schisis

Taal: Ga naar bron

- Afasie
- Broddelen
- Dyslexie
- Psychomotore retardatie
- Vertraagde taalontwikkeling
- Meertaligheid

Afwijkende mondgewoonten:

-Duim- vinger-en speenzuigen
-Open mondgedrag en mondademen

Slikstoornissen: Ga naar bron

- Eet- en drinkstoornissen bij kinderen
- Slikstoornissen bij volwassenen

Bron: NVLF